Leerproblemen

Er zijn verschillende soorten leerproblemen waarbij Energetische therapie de klachten kan verlichten. Bijvoorbeeld bij concentratieproblemen, motivatieproblemen of dyslexie.

 

Dyslexie is een stoornis in de overbrenging van informatie en gegevens tussen de verschillende hersencentra, de ledenmaten en de zintuigen.

Als je goed wil kunnen lezen zullen er verbindingen gemaakt moeten worden tussen je linker en rechter hersenhelft. Bij dyslectici lijkt het alsof de verschillende delen van de hersenen los van elkaar staan of langs elkaar heen werken. Als de persoon een taak moet uitvoeren die een beroep doet op verschillende hersengebieden, zoals bij leren het geval is, lukt het niet en worden er fouten gemaakt. Het corpus callosum is de verbinding tussen de hersenhelften. Het is een brug van zenuwvezels die de communicatie tussen de hersenhelften onderhoudt. Beide helften verwerken de informatie tegelijk, maar op een andere manier.

Deze verbinding zorgt ervoor dat:

- Je de stand en vorm van een letterteken kunt waarnemen
- Je klanken kunt onderscheiden, herkennen en sorteren
- Zinspatronen kunt begrijpen
- Woordenkennis kunt bevatten

Als je een zin wil lezen, moet je de letters zien, het woord begrijpen en het zinsverband zien. Daar heb je beide hersenhelften voor nodig. De linkerhersenhelft (denken) maakt de volgorde en herhaalt dit. De rechterhersenhelft (voelen) werkt en weet het, maar vraagt zich niet af hoe. Door de samenwerking ontstaat er een logisch, gevoelsmatig kloppend geheel. Maar als de verwerking niet goed verloopt dan kun je bijvoorbeeld niet uitleggen hoe je iets weet, maar je weet het wel.

 

Ook zie je overeenkomsten tussen alleengeboren tweelingen en dyslexie en dyscalculie. In het vroege stadium van de zwangerschap worden de kwaliteiten al verdeeld over de twee kindjes. Bij tweelingen zie je vaak dat de één een meer ontwikkelde linkerhersenhelft heeft en de ander een meer ontwikkelde rechterhersenhelft. Na de geboorte kunnen deze kinderen van elkaar leren, maar als er in de baarmoeder één komt te overlijden dan neemt deze ook de kwaliteiten mee en moet de alleengeboren tweeling het uit de buitenwereld halen, wat vaak niet gemakkelijk is.

 

Er kunnen emoties zitten op leren, taal of cijfers en rekenen, waardoor dit belemmerd wordt. Met een NEI sessie kun je je hierop concentreren als hulpvraag en de emotie die bij het leerprobleem hoort losmaken waardoor de klachten kunnen verminderen en zelfs kunnen verdwijnen. Een consult speciaal gericht op het onderzoeken van leerproblemen duurt vaak wat langer, omdat eerst alle oude trauma's opgeruimd moeten worden. Pas als dat gedaan is, kan gekeken worden naar de leerproblemen en de effecten die oude trauma's en emoties daarop hebben. Houd er daarom rekening mee dat er waarschijnlijk minimaal twee consulten nodig zijn om alles aan te pakken.

 

Interesse? Bel of mail me rechtstreeks of boek hier zelf je afspraak.

 

Mijn zoon krijgt sinds eind vorige week en deze week positieve reacties op school. Dat hij minder snel afgeleid is, goed doorwerkt etc. Mijn moeder heeft ook al gemerkt dat ze minder vaak iets aan hem moet vragen als hij iets moet doen. Hij doet wat vaker iets uit zichzelf. Dus het lijkt wel de goede kant op te gaan! 💪🏻🙏🏻